Nieuw onderzoek laat zien dat businesscontrollers hun eigen controlfunctie een 6,8 als rapportcijfer geven. Dit artikel in Tijdschrift CM: 2-2019 gaat in op de noodzakelijke randvoorwaarden voor effectiviteit en laat zien dat er op dat vlak winst te halen is voor organisatie.