In Controllers Magazine 2021 afl. 2 publiceren wij de resultaten van ons 4e landelijk onderzoek naar de Control-functie in Nederland. Welke knelpunten ervaren controllers, waar kan het beter en waarom vinden organisaties het zo moeilijk om verbetering te realiseren?