Deze gezamenlijke publicatie geeft een korte uiteenzetting waarom kosteninzicht onmisbaar is voor een gezonde bedrijfsvoering in de verzekeringsbranche.