Professionalisering Business Control functie

Met onze jarenlange advieservaring en onze mensgerichte manier van werken, zijn wij als geen ander in staat u te adviseren én ondersteunen bij de professionalisering van uw BC functie.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u wilt bespreken hoe wij kunnen helpen bij uw specifieke vraag.

Wij bieden u vier specifieke diensten:

Interne benchmark

Met behulp van een online vragenlijst halen wij input op bij zowel uw interne klanten als bij uw eigen Control-afdeling.

De resultaten zetten wij tegen elkaar uit én plaatsen wij in perspectief van onze meejarige, landelijke onderzoeksresultaten.

Hiermee krijgt u relatief snel feedback van uw interne klant én inzicht in verbeterpotentieel.

Lees meer over onze Benchmarktool.

Verdiepings-
onderzoek en professionaliserings-
plan

Naast de interne benchmark, houden wij diepte-interviews met uw belangrijkste stakeholders.

Met de opgedane inzichten helpen wij uw Visie op Business Control aan te scherpen en werken wij langs de as van 5 succesfactoren een professionaliserings-plan op maat voor u uit.

Hiermee kunt u vervolgens zelf gerichte stappen zetten!

Begeleiding van uw in-company ontwikkeltraject
Vanuit een inspirerende startconferentie met uw controllers én belangrijke stakeholders werken wij in gezamenlijkheid aan de ontwikkeling van uw Control-functie in lijn met uw visie.
Niet ‘ouderwets’ klassikaal trainen, maar heel dicht op de eigen werkpraktijk, waarbij wij on-the-job begeleiden t.a.v. mindset & positionering.
Tegelijkertijd helpen wij de organisatorische inrichting én IT-systemen concreet te verbeteren!

Open Masterclass
‘De Effectieve Business Controller’

Met een sterk trainers team en veel inhoudelijke knowhow verzorgen we een inspirerende opleiding voor uw ervaren controllers die een rol als ‘trekker’ van de ontwikkeling hebben of ambiëren.

Wij geven deze trekkers binnen uw organisatie handvatten met onze op maat afgestelde soft- en hard-skill trainingen, individuele coaching, on-the-job begeleiding én intervisie.

Wilt u meer weten over onze visie op het vergroten van de effectiviteit van de Business Control-functie?

Lees dan over de 5 succesfactoren die wij op basis van meerjarig onderzoek identificeerden.