Onderzoek

EFFECTIVITEIT VAN BUSINESS CONTROL 2022

Sinds 2014 doet FinTouch in samenwerking met VU Amsterdam tweejaarlijks landelijk onderzoek naar de ‘Effectiviteit van Business Control’ binnen organisaties. Daartoe vragen wij meer dan 800 CFO’s, Controllers én Lijnmanagers om hun eigen Control-functie aan de hand van meerdere stellingen te beoordelen. In 2022 deden wij dat alweer voor de vijfde maal.

ONDERZOEKSRAPPORT 2022

Het rapport maakt duidelijk wat de onderscheidende kenmerken van een Effectieve Business Control-functie zijn en gaat uitgebreid in op de essentiële randvoorwaarden daartoe.
Daarnaast beschrijven wij op basis van meerjarig onderzoek 5 succesfactoren om effectiviteit daadwerkelijk te realiseren.

U kunt hieronder het onderzoeksrapport 2022 aanvragen