Onderzoek

EFFECTIVITEIT VAN BUSINESS CONTROL 2024

Sinds 2014 doet FinTouch in samenwerking met VU Amsterdam tweejaarlijks landelijk onderzoek naar de ‘Effectiviteit van Business Control’ binnen organisaties. Daartoe vragen wij meer dan 800 CFO’s, Controllers én Lijnmanagers om hun eigen Control-functie aan de hand van meerdere stellingen te beoordelen. In 2024 doen wij dat alweer voor de zesde maal.

Op basis van dit meerjarig onderzoek destilleerden wij 5 succesfactoren voor effectiviteit. Dit jaar willen wij nader onderzoeken in welke mate organisaties deze succesfactoren hebben ingevuld.

ONDERZOEKSRAPPORT 2022

Ons laatste onderzoeksrapport schetst een duidelijk beeld van de kenmerken die een effectieve business controller onderscheidt van zijn/haar niet-effectieve collega’s.
Vanuit dit beeld definiëren wij verbeterpunten en delen wij onze visie op belemmeringen die wij in de praktijk zien in het realiseren van verbeterpotentieel: daarin gaan wij uitgebreid in
op de essentiële randvoorwaarden daartoe.
Op basis van meerjarig onderzoek beschrijven wij de 5 succesfactoren om effectiviteit daadwerkelijk te realiseren.

U kunt hieronder het onderzoeksrapport 2022 aanvragen